AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

D’ acord amb l’ exigència de l’artícle 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ informa de les següents dades:

----------------------------------------------------------
TITULAR DE LA WEB
Raó Social: ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
CIF: G61514162
Denominació comercial: ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
Domicili fiscal: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 610, 1r 2a, 08007 BARCELONA, BARCELONA.
Contacte: INFO@AMIC.MEDIA

----------------------------------------------------------


La present informació regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els
usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini WWW.AMIC.MEDIA les quals els usuaris
assumeixen i es comprometen a respectar.


COOKIES


WWW.AMIC.MEDIA utilitza cookies per facilitar la navegació per aquest portal i per obtenir una major
eficàcia i personalització dels serveis oferts als usuaris. Les cookies empleades en WWW.AMIC.MEDIA
s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionen referències que permetin
deduir el nom i cognoms de l'usuari i no poden llegir dades del seu disc dur ni incloure virus en els seus
equips. Així mateix, WWW.AMIC.MEDIA no pot llegir les cookies implantades en el disc dur de l’ usuari des
d’altres servidors.


L'usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no en el seu disc dur de les cookies empleades en
WWW.AMIC.MEDIA. En aquest sentit, l'usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per
defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest
moment la seva implantació o no en el seu disc dur. Per a això li suggerim consultar la secció d'ajuda del
seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment empra. Tot i que l'usuari configurés el
seu navegador per rebutjar totes les cookies o rebutgés expressament les cookies de WWW.AMIC.MEDIA
podrà navegar pel portal amb l'únic inconvenient de no poder gaudir de les funcionalitats del portal que
requereixin la instal·lació d'alguna d'elles. En qualsevol cas, l'usuari podrà eliminar les cookies de
WWW.AMIC.MEDIA implantades en el seu disc dur a qualsevol moment, seguint el procediment establert
en la secció d'ajuda del seu navegador o entrant a l'enllaç Política de Cookies d'aquest lloc Web.
Adaptació a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic


POLÍTICA DE PRIVACITAT


ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ garanteix la privadesa de les dades de
caràcter personal aportats, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
La visita a aquesta pàgina Web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si
mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de
formularis.


Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de ASSOCIACIÓ DE MITJANS
D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ i seran utilitzats amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per
la seva banda i per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació.
En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció dels mateixos. Aquestes
dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfet la finalitat per la qual van ser recaptats.
Com exercitar els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a ASSOCIACIÓ DE
MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ amb domicili en GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES
610, 1º 2ª, 08007 BARCELONA, BARCELONA, o a l'adreça de correu electrònic INFO@AMIC.MEDIA
incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per exercitar
els seus drets, que són els següents:


● Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a ASSOCIACIÓ DE MITJANS
D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ si aquesta empresa està tractant les seves dades.
● Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
● Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per
ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ per a l'exercici o la defensa de
reclamacions.
● Dret a oposar-se al tractament: ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o
l'exercici o la defensa de possibles reclamacions s'hagin de seguir tractant.
● Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una
altra signatura, ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ li facilitarà la
portabilitat de les seves dades al nou responsable.


Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s'hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat
específica, vostè té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del
tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.


Com reclamar davant l'Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en
què ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ està manejant les seves dades, pot
dirigir les seves reclamacions a l'autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d'Espanya.


La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei pels
quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li
sorgeixi derivada d'aquest formulari.


Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre
fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc Web.
Adaptació a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic


POLÍTICA D’ ENLLAÇOS


En cas que s'introdueixi per un usuari d'Internet un enllaç des del seu propi Lloc Web al Lloc Web de
ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ, l'enllaç únicament vincularà amb la pàgina
principal d'aquest últim, però no podrà reproduir-la de cap manera, i, en cas que es visualitzin els
continguts del Lloc Web amb continguts aliens al mateix, aquests continguts aliens no podran induir a error,
confusió o engany en els Usuaris sobre la procedència dels seus continguts, ni suposar un acte de
comparació o imitació deslleial o un aprofitament de la reputació de ASSOCIACIÓ DE MITJANS
D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.


No es realitzarà des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre
ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ, Empreses Associades, col·laboradors o
empleats, ni s'indicarà en aquesta pàgina que tenen el consentiment de ASSOCIACIÓ DE MITJANS
D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ per a la inserció de l'enllaç, o que ASSOCIACIÓ DE MITJANS
D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ té alguna relació o col·laboració amb aquesta pàgina.
Excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per ASSOCIACIÓ DE MITJANS
D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ, sempre que es permeti un enllaç directe amb el seu Lloc Web, queda
prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol altre signe distintiu de ASSOCIACIÓ DE MITJANS
D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ dins de la pàgina on es trobi l'enllaç, tret que s'autoritzi expressament.
La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir amb la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits
o contraris a la moral i als bons costums.


Per la seva banda, el propi Lloc Web inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a
altres pàgines i portals d'Internet, actuant ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol,
de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, per la qual cosa només serà responsable
dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en cas que havent tingut coneixement efectiu,
en la forma prevista per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, de la il·licitud no hagi desactivat
l'enllaç.


L'existència de llocs enllaçats no suposa que existeixin acords amb els responsables o titulars dels
mateixos, i ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ no es fa responsable pels
danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts
d'aquests llocs, ja que els desconeix. En qualsevol cas, si l'Usuari tingués coneixement que els llocs
enllaçats remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis són il·lícits o contraris a la moral haurà de
posar-ho en coneixement de ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.
A aquests efectes s'habilita l'adreça de correu electrònic INFO@AMIC.MEDIA, d'aquesta forma, els usuaris
hauran de comunicar: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic, especificació de la
suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal i fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit
d'aquesta activitat.


CONDICIONS D’ ÚS


La utilització de la pàgina atorga la utilització d'usuari i implica l'acceptació de les condicions de l'avís legal,
política de privadesa i condicions d'ús, si l'usuari no estigués conforme, s'abstindrà d'utilitzar la pàgina.
L'usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació
vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de
convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.
L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol
contingut de la Pàgina, tals com a informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos,
arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia,
Adaptació a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic
programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol un altre material al que tingués accés en la
seva condició d'Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina són
propietat de ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ o, si escau, de tercers que
han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al portal i/o als continguts atribueixi a
l'usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin
entendre's cedits a l'usuari, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests
continguts. I no entén cedits ni s'autoritza la seva utilització, en cap cas, als usuaris de la pàgina tret que
s'obtinguin aquests drets per escrit del legítim titular dels mateixos.


XARXES SOCIALS OFICIALS

ASSOCIACIÓ DE MITJANS El prestador de serveis de les pàgines oficials de D'INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ a les xarxes socials Facebook,Twitter és l’entitat ASSOCIACIÓ DE MITJANS
D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (d’ara endavant ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ) amb C.I.F. G61514162 i domicili social a GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 610,
1º 2ª, 08007 BARCELONA, BARCELONA i mateix domicili a efecte de notificacions.


L'accés i ús d'aquestes pàgines requereix de l'acceptació de les condicions generals d'ús de xarxes socials
i la política de privadesa que més a baix es detalla i es completa amb la política i les normes de les
plataformes de xarxa social de Facebook,Twitter.


Per qualsevol consulta o contacte amb ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ els
usuaris podran comunicar-se a través del número de telèfon 0034934527371 o de la següent adreça
electrònica: INFO@AMIC.MEDIA.


Condicions d’ ús de la pàgina oficial de ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
en Facebook,Twitter


Si us plau, llegeixi atentament aquestes condicions d'ús ja que contenen tota la informació relativa als seus
drets i obligacions com a usuari de la pàgina oficial de ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ en Facebook,Twitter. L'accés i ús de la pàgina oficial de ASSOCIACIÓ DE MITJANS
D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ en Facebook,Twitter està subjecte a més al compliment de les
condicions establertes per Facebook,Twitter com a titular de la plataforma del servei de xarxa social.
Quan l'usuari accedeix o utilitza la pàgina oficial de ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ en Facebook,Twitter manifesta el seu consentiment i acceptació del compliment de
l'establert en les presents condicions d'ús.


L'accés i ús de la pàgina oficial de ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ en
Facebook,Twitter està prohibit als menors de 14 anys.


Usos permesos i usos prohibits

A través de la pàgina oficial de ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ en
Facebook,Twitter es facilita un espai en el qual l'usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts,
així com establir comunicació entre diversos usuaris.


L'ús de la pàgina oficial de ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ no pot tenir una
finalitat econòmica o comercial.


Adaptació a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic
L'usuari està obligat a realitzar un ús raonable de la pàgina oficial de ASSOCIACIÓ DE MITJANS
D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ de Facebook,Twitter i dels seus continguts, segons les possibilitats i
finalitats pels quals està concebut d'acord amb els usos i costums, la moral, la legislació vigent, les
presents normes i les normes i polítiques publicades per Facebook,Twitter. L'usuari serà l'únic responsable
de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniqui, allotgi,
transmeti, posi a disposició o exhibeixi a través de la pàgina oficial de ASSOCIACIÓ DE MITJANS
D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ en Facebook,Twitter.


ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ no podrà ser considerat responsable
editorial dels continguts publicats per l'usuari i declara expressament que no s'identifica amb cap de les
opinions que els usuaris publiquin a la pàgina oficial de ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ en Facebook,Twitter de les conseqüències de les quals es fa enterament responsable
l'emissor de les mateixes.


En tot cas, queda prohibit l'ús de la pàgina oficial de ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ en Facebook,Twitter finalitats il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica.


EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS


ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ inclou en el seu Lloc Web una sèrie de
continguts sobre les seves activitats, productes, estructura, gestió i equips propis d'una Web corporativa.
ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ exclou qualsevol responsabilitat pels danys
i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de l'accés als continguts, informacions, publicitat,
opcions, conceptes i imatges facilitats als usuaris.


En qualsevol cas, ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ no es fa responsable de:


● El mal que l'usuari pugui realitzar del Lloc Web.
● La continuïtat dels continguts de la Lloc Web.
● L'absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc Web o en el servidor que els
subministra, tant quant a la visualització dels continguts pels usuaris com en la descàrrega dels
mateixos.
● Els continguts i serveis prestats per altres Llocs Web a les quals pugui tenir accés des de les
adreces d'Internet titularitat de ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.
● El major o menor rendiment dels continguts albergats en el Lloc Web.
● Els danys o perjudicis que causés qualsevol persona, bé a si mateixa o a terceres, que infringís les
condicions, normes i instruccions que ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ estableix en aquest Lloc Web.
● Els danys ocasionats per la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web titularitat de
ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.
● El mal funcionament de programari o “plugins” (descàrrega que pogués realitzar-se des de l'enllaç
establert a aquest efecte), que pogués ser necessari per a la visualització o escolta de determinats
continguts albergats en el present Lloc Web.
● Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar en relació amb la vulneració de drets de tercers,
especialment, en relació amb la imatge, propietat intel·lectual o industrial.
● De l'edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o Llocs d'Internet amb els
quals l'usuari es connecti a través del motor de cerca o dels ennllaços inclosos en el Lloc Web de
ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.


Adaptació a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic
Exenció de responsabilitat pel funcionament de la Pàgina Web


ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ presta els seus serveis i continguts de
forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma
satisfactòria.


ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ podrà, quan ho consideri convenient,
realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en el seu Lloc Web, sense que
això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat alguna.
ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ no es fa responsable pels danys i perjudicis
de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del
seu Lloc Web. En qualsevol cas, ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ, durà a
terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ es reserva la facultat de presentar les
accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc Web i continguts, o
per l'incompliment de les presents condicions.


En cas d'existir discrepància entre l'establert en el present Avís Legal i les Condicions Particulars de cada
servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.


En el cas que qualsevol disposició o disposicions contingudes en el present Avís Legal anessin
considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan
administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de disposicions del present
Avís Legal ni a les Condicions Particulars dels diferents serveis del present Lloc Web.


El no exercici o execució, per part de ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ de
qualsevol dret o disposició contingut en aquestes Condicions Generals no constituirà una renúncia al
mateix, excepte reconeixement i acord escrit per la seva banda.


La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De
sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la
jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema.
ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ té el seu domicili a BARCELONA,
Espanya.

                
Associa't   Planifica una campanya   Innovació   Notícies   Qui som   Junta   Objectius   Serveis   25 anys   Mitjans digitals   Mitjans en paper   Contacta'ns   
Amb el suport de:
Amb la col·laboració de:
Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies