CaixaBank consolida pel mètode global la seva participació a BPI
últims articles
El programa Més Feina de ”la Caixa” ha facilitat 224 contractacions a Catalunya
 
Més de 24.000 nois i noies en situació vulnerable de tot l’Estat participen en els campaments i activitats saludables de CaixaProinfància
 
L’Escola de Cuidadors de “la Caixa” atén a més de 1.000 persones en el seu primer any
 
CaixaBank, escollit per Euromoney Millor Banc a Espanya 2019, Millor Banca Responsable a Europa i Millor Transformació Bancària a Europa
 
Els alumnes guanyadors dels Premis EduCaixa viatgen a Silicon Valley
 
Com explicar el funcionament d'un banc a un jove accionista
 
Foto: CaixaBank

D’acord amb la normativa comptable, s’ha establert el 7 de febrer de 2017 com la data efectiva de presa de control, i ha integrat des de l’1 de febrer la participació total a BPI (84,5 %) pel mètode d’integració global, que fins aleshores es consolidava pel mètode de la participació (45,5 %). En aquests dos mesos –febrer i març– BPI ha contribuït amb 50 milions d’euros al resultat de CaixaBank.
D’altra banda, el resultat net a valor raonable dels actius i passius de BPI en la data de la presa de control com a resultat de la combinació de negocis puja a 256 milions d’euros. Així mateix, després de registrar un resultat net negatiu atribuït de 97 milions per la venda del 2 % de BFA per part de BPI, el compte de resultats consolidat del Grup inclou un impacte net positiu durant el trimestre de 159 milions d’euros.  

Aquest resultat net permetrà afrontar els costos de reestructuració futurs, estimats en aproximadament 155 milions d’euros nets atribuïts (250 milions bruts) en l’anunci de l’OPA, per la qual cosa s’estima un impacte global neutre derivat d’aquesta operació corporativa.
D’altra banda, l’efecte en capital d’adquisició del banc portuguès BPI (-108 punts bàsics) ja s’havia cobert amb antelació el 2016, amb la venda d’accions pròpies per un valor de 1.322 milions d’euros, per la qual cosa el Grup CaixaBank assoleix una ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded de l’11,5 % al 31 de març de 2017, en línia amb el rang fixat al Pla Estratègic 2015-2018, de l’11 % - 12 %.
El capital total, en termes fully loaded, se situa en el 15,1 %, per sobre de l’objectiu fixat al Pla Estratègic del 14,5 %. Aquesta ràtio s’ha vist reforçada durant el trimestre per l’emissió de deute subordinat al mercat institucional per 1.000 milions d’euros (+67 punts bàsics).
 

AMIC - Qui som? - Avís legal
Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a - 08007 Barcelona
Tel. 93.452.73.71 - Fax 93.452.73.72 - info@amic.media