Catalunya participa en un projecte europeu per elaborar un índex d'inclusió de la immigració