La Fundació Mambré busca 50 pisos buits per a persones en risc d’exclusió a Barcelona