Barcelona avaluarà l’estat de la salut dels habitants de la ciutat a través d’un observatori