El Síndic alerta sobre les mancances "greus" de les polítiques d'habitatge, especialment en emergència