‘Érase una vez en... Holywood’ de Quentin Tarantino. Celebratiu joc de Hollywood
Per Joan Millaret