‘Under The Skin’ de Jonathan Glazer. Una seductora ŕngel de la mort vinguda de l’espai
Per Joan Millaret