CONFIANÇA I COMPROMÍS
Trobada Cap Roig d’Economia i Reptes Socials: “Perquè ningú es quedi pel camí”