Lildami: “Em van fer obrir els ulls i dir: ‘peṛ la música que jo escolto per què no s’està fent en català?’”