“El projecte de digitalització de figures 3D és perpetu”