Les 47es Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya reforcen la presència al territori