Nova etapa de la revista Plecs: més extensió i més qualitat