Un llibre reivindica la tasca invisibilitzada de les folkloristes catalanes