Balsareny celebra el 75 aniversari de la Festa dels Traginers