'50 singulars de la festa': La imatgeria catalana per gaudir en família