Passat i present del Museu Etnol˛gic de Barcelona, en un llibre