L'Assemblea General escull Rosa Maria Provencio com a nova presidenta de l'Ens