Jair Dominguez: “Cal demostrar als nens que es pot fer humor de tot”