Pablo Derqui: “És benvingut que TV3 s’atreveixi a fer una sèrie com ‘Si no t’hagués conegut”