Hi ha un límit d’explotació a partir del qual les persones, inevitablement, emmalalteixen