CONFIANÇA I COMPROMÍS
El marge d'interessos a CaixaBank assoleix els 2.349 milions (+15.1%)