La Diputació de Barcelona engega una campanya per sensibilitzar sobre la importŕncia de la prevenció d'incendis forestals tot l'any
La Diputació de Barcelona inicia una campanya per conscienciar la població sobre mesures i actituds en la prevenció d’incendis que cal realitzar al llarg de tot l’any.