Els governs locals aposten per la captació de nou talent