Esther: “T’obri portes fer les coses des del cor, si tu les fas de veres t’obrirà portes”