Les zones de descans i gaudi s’instal·len al Port de Barcelona en forma d’illes climàtiques