Prop de 400 docents denuncien la Generalitat pels deutes derivats de la meritació dels sexennis