El sanejament sostenible i la regeneració de l’aigua, claus davant l’emergència hídrica