Administracions i Endesa assumeixen els 38,7 milions d’euros de deute de 35.518 famílies