Uri Garcia: "La televisió fins ara ha tingut un problema, en general, i és que les joves no hi van."