Raquel Ejerique: "Hi havia una necessitat d'informatiu comarcal en └ Punt, agrada i el reforšarem"