Els gestors de les residčncies de gent gran exigeixen que l'administració prengui el “control sanitari” dels centres