CONFIANÇA I COMPROMÍS
La CECA i la CEOE acorden finançar amb 45.000 milions la competitivitat d'empreses i pimes espanyoles