El sector de l'aigua obre nous horitzons d'ocupabilitat