La circularitat arriba al 'packaging': adu als envasos dun sol s?