La mobilitat després de la pandèmia: menor i diferent