Anna Navarro: “Guardem les dades d’empreses com Pfizer”