La tecnologia, un primer filtre en la selecció de personal