CONFIANÇA I COMPROMÍS
Juan María Hernández Puértolas, nou Director de Comunicació del Grup Fundació “la Caixa”