CONFIANÇA I COMPROMÍS
Com explicar el funcionament d'un banc a un jove accionista