CONFIANÇA I COMPROMÍS
”la Caixa” ha acompanyat a Catalunya més de 36.000 persones al final de la seva vida i més de 48.700 familiars