CONFIANÇA I COMPROMÍS
”la Caixa” ha lliurat ajuts per a 79 projectes de recerca pionera i de gran impacte social per un import de 28 milions d’euros