La prima salarial urbana: si treballes a Barcelona has de cobrar més?