La Diputació de Barcelona fa costat a les persones consumidores en les seves reclamacions per cląusules abusives