CONFIANÇA I COMPROMÍS
El 37,7% de les mares va sol·licitar una reducció de jornada o treballar a temps parcial després de la baixa maternal davant del 4% dels pares