N. Busquet: “Separar-nos durant la covid és perillós: no sentir opinions, és la base del feixisme"