Us proposem quatre rutes transfrontereres passant per les vies d’exili