La Taula del Tercer Sector i els Síndics locals reclamen una prestació de l’habitatge que complementi la renda garantida de ciutadania