Conèixer les claus de com actuar en cada cas és imprescindible per a dur a terme una bona gestió de crisi
Adéu xantatge rus, benvinguda transformació energètica
La coordinació d’Europa per allunyar-se de Putin i les noves oportunitats energètiques, industrials, econòmiques i socials
L’autonomia energètica és la clau de tot plegat, segons ha declarat Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Govern espanyol i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a la Reunió de...
Karibou, el projecte català per eliminar el plàstic
Karibou ha revolucionat des de Sant Cugat el sector dels envasos d'un sol ús amb una tecnologia única que elimina completament el plàstic
Joan Ramon i Xavier Pinosa, pare i fill, van decidir emprendre un nou projecte professional amb la missió d'eliminar el plàstic dels envasos d'un sol ús. La idea era crear nous materials de paper i cartó de qualita...
Tres de cada quatre persones creu que no ha estat educada obertament sobre salut mental
La campanya d'Obertament té com a objectiu trencar amb l’estigma envers els trastorns mentals entre la Generació Z, tot creant un entorn segur i de confiança
Obertament, l’associació que treballa contra l’estigma en la salut mental, finalitza la seva campanya d’enguany "No és culpa meva" que, en només dos mesos, ha comptat amb més de deu milions de v...

 


 

Com fer front a situacions conflictives amb treballadors?
Línies d'actuació legals per dur a terme una bona gestió de crisi

Durant la vida de les empreses existeix el risc que es produeixin diferents situacions conflictives amb els empleats i, moltes vegades, arriben sense preveure-ho i amb poc marge d’actuació. Per aquest motiu, conèixer les claus de com actuar en cada cas és imprescindible per a dur a terme una bona gestió de crisi i no veure danyada la imatge corporativa de l’empresa.

Com a expert i assessor laboralista durant més de 35 anys, al llarg de la meva trajectòria he pogut conèixer conflictes entre empresari i treballador de tota classe però, sense cap mena de dubte, alguns dels més recurrents actualment en una empresa són els següents:
Treballador que difama a l’empresa a la seva sortida

Què pot fer l'empresari davant una situació provocada per un empleat que pretén repercutir molt negativament sobre la imatge pública de l'empresa per a generar rebuig?

L'empresa té l'obligació de defensar la seva imatge davant aquestes difamacions. Per això,  recomanem que l'empresa insti denúncia pels comentaris efectuats que danyin la reputació de l'empresa o fins i tot interposi querella o demanda davant el corresponent Jutjat, sol·licitant la condemna penal de la persona titular dels comentaris, així com una indemnització pels danys i perjudicis causats. No oblidem que realitzar imputacions o comentaris falsos sobre una entitat, si es compleix amb els requisits exigits en la llei, pot constituir delictes de calúmnies i injúries previst en l'article 205 i 208 del Codi Penal, castigat amb una pena de presó de sis mesos a dos anys o multa de dotze a 24 mesos, si es propaguen amb publicitat i, en un altre cas, amb multa de sis a 12 mesos.
Directiu/va que revela dades o informació confidencial de la pròpia empresa i/ o clients

La normativa que protegeix el secret comercial i informació confidencial de l'empresa té com a objectiu protegir l'interès econòmic que tanca el negoci i evitar la competència deslleial.

Per aquest motiu, encara que la persona treballadora no hagi signat una clàusula de confidencialitat, tot i sent la seva signatura recomanable, tindrà d'igual forma l'obligació legal de reserva de la informació confidencial que hagi pogut obtenir com a empleat/a de la companyia, mentre que aquest secret estigui en condicions d'aportar un valor econòmic.

D’aquesta manera, qualsevol empresari que es vegi afectat per la violació d'un o diversos secrets empresarials podrà interposar, en el termini de 3 anys següents al coneixement de la violació, una demanda cenyint-se al recollit en la Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials, en remissió al que disposa l'article 13 de la Llei 3/1991 de 10 de gener, de Competència Deslleial.

A més, aquesta difusió, revelació o cessació del secret d'empresa pot constituir un delicte d'ordre socioeconòmic contra el mercat, previst en l'article 279 del Codi Penal i castigat amb pena de presó de dues a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos, imposant-se les penes en la seva meitat inferior si el secret s'utilitza en profit propi.
 

Treballador/a que decideix no acudir al treball per temor de contagi de covid-19

En aquests dos últims anys de pandèmia, l'empresari ha hagut de lidiar freqüentment amb temors dels treballadors per a assistir al lloc de treball amb motiu del risc de contagi de covid-19.  Però, és possible que un treballador pugui negar-se a acudir al treball per por de contagiar-se del coronavirus?

Si l'empresari compleix amb les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, així com amb aquelles mesures que la legislació imposa en els centres de treball per a evitar el contagi, un treballador/a no podrà negar-se a acudir al seu lloc de treball amb el simple argument subjectiu de tenir-li temor a la covid-19. Això varia tret que pugui aportar una major justificació, com per exemple acreditació mèdica de patir una situació d'especial vulnerabilitat.

En el suposat cas que la persona treballadora es negui a acudir i no presenti justificació mèdica de patir una patologia greu que suposi un risc per a la seva salut, l'empresa podrà procedir a realitzar un acomiadament disciplinari per absències injustificades. Així ho ha interpretat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid en la sentència núm. 518/2021 de data 30 de juny de 2021, i que va esdevenir ferm el passat sis de desembre de 2021.

En definitiva, degut a la meva experiència i casos d’èxit pels que he treballat, és inqüestionable que les empreses necessiten un bon assessorament legal. D’aquesta manera, molts dels conflictes que sorgeixen entre empresari i treballador poden ser resolts de manera privada, ràpida i eficient i, sobretot, sense perjudicar la imatge corporativa de la companyia.

Tirso Gracia, soci fundador de Galibier Legal

 
Veure més notícies
 


AMIC - Qui som? - Avís legal
Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a - 08007 Barcelona
Tel. 93 452 73 71