En català, poden considerar-se també les formes descriptives 'rentat d'imatge verd' (i la forma reduïda 'rentat verd') i 'rentat d'imatge ecològic' (i 'rentat ecològic' o 'ecorentat')
Rics i pobres, dos mons cada cop més separats
Per què és una bandera només de les esquerres exigir tributacions més equilibrades i fer que els rics paguin com ho fan (obligatòriament) els treballadors per compte d'altri?
L’altre dia, Almudena Grandes deia que un segle enrere els rics vivien millor i els pobres, molt pitjor, però les diferències entre les condicions de vida de les famílies amb el mateix nivell d’ingressos eren mí...
Intel·ligència artificial més privada que pública
L'anunci de Microsoft, l'AI & Big Data Congress i inversions publicoprivades
Ha estat la setmana de la intel·ligència artificial (IA). Una de les notícies econòmiques més destacades ha estat l'anunci de la inversió de Microsoft a Barcelona. S'hi instal·la a travé...
Construir un edifici fusta a fusta
El primer bloc de pisos industrialitzat de fusta d'Espanya estarà acabat el primer trimestre del 2022
"Tenim calculat que aquesta peça estarà col·locada en 10 minuts". Vuit minuts després, la grua ja ha descarregat del camió el panell de fusta que formarà part de la paret i els operaris ja l'han...

 


 

Del 'greenwashing' en diem 'ecoblanqueig' o 'blanqueig verd'
La denominació per fer referència a les pràctiques d'ètica dubtosa que sovint tenen l'objectiu de millorar la reputació o augmentar les vendes d'una empresa

A mesura que l’emergència climàtica es fa palesa arreu del planeta i que s’imposa la necessitat d’actuar globalment cap a un desenvolupament més sostenible a nivell econòmic, social i ambiental, observem, també, com el color verd, associat a l’ecologisme i a la natura, es fa omnipresent en qualsevol tipus de discurs.

Qui no ha sentit a parlar de projectes verds, polítiques verdes, empreses verdes, finances verdes, energia verda o economia verda? El toc de verd en tots aquests termes ens indueix a pensar que estan estretament relacionats amb processos, tècniques, activitats o serveis que tenen un impacte perjudicial nul o molt baix sobre el medi ambient o que contribueixen d’una manera directa o indirecta a la preservació del medi ambient i a la sostenibilitat. I, de vegades, ja és així, però no sempre. Perquè de la mateixa manera que sabem que no és or tot el que lluu, també sabem que no tot el que sembla verd és, efectivament, verd o ecològic.

Quantes vegades no devem haver tingut la sensació o la certesa que governs, empreses o organismes de tota mena despleguen estratègies comunicatives o de màrqueting per fer-nos creure que les seves polítiques, productes o serveis són respectuosos amb el medi ambient? Per fer referència a aquestes pràctiques d’ètica dubtosa, que sovint no tenen altre objectiu que millorar la reputació o augmentar les vendes, el català disposa de les denominacions ecoblanqueig o blanqueig verd.

Es tracta d’alternatives catalanes al manlleu anglès greenwashing creades sobre el nucli blanqueig (forma referida al conjunt d’estratègies que es duen a terme per ocultar la relació d’algú, o d’algun organisme, una ideologia, etc., amb fets negatius o per alterar la realitat de manera que els afavoreixi), amb l’afegiment de la forma prefixada eco- (ecoblanqueig) i de l’adjectiu verd (blanqueig verd), que tenen el sentit d’ecològic.

Com a alternativa a l’anglès greenwashing, creat per analogia a whitewashing (en català, blanqueig o rentat d’imatge), les altres llengües recorren a solucions diverses, com ara écoblanchiment, blanchiment verd, mascarade écologique, verdissage o verdissement d’image, en el cas del francès, i ecoblanqueamiento, ecoblanqueo, ecoimpostura, ecopostureo, lavado verde o lavado de imagen verde, en el cas del castellà. En català, també poden considerar-se adequades les formes descriptives rentat d’imatge verd (i la forma reduïda rentat verd) i rentat d’imatge ecològic (i rentat ecològic o ecorentat), tot i que, per qüestions de motivació semàntica, precisió i economia, s’ha optat per donar preferència a les denominacions formades sobre la base de blanqueig.

Podeu consultar aquests termes normalitzats al Cercaterm i al canal Terminologia d’economia i empresa.

TERMCAT

 
Veure més notícies
 


AMIC - Qui som? - Avís legal
Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a - 08007 Barcelona
Tel. 93 452 73 71