El compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat són els punts clau dels nous ajuts de l’ARC
últims articles
El coneixement i l’intercanvi ja són a l’abast de tothom
 
Catalunya es prepara per una primavera de consciència ambiental
 
Projectes d’arreu del món a #wasteinprogress, la 2a edició del Fòrum internacional de la gestió de residus
 
Ja està en marxa la missió Apilo XII: El concurs de l'ARC
 
Deixalleries i punts verds, la clau per a la reutilització dels residus
 
ORGÀNICA (FORM): què és i per què cal valoritzar-la
 
Recollida selectiva

L’economia circular, les deixalleries municipals i la recollida selectiva han rebut els principals ajuts resolts aquest principi d’any per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), tres grans convocatòries atorgades pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que fan referència a les convocatòries del darrer any.

S’ha destinat un total de més de 8,5 milions d’euros a projectes compromesos amb el medi ambient i la sostenibilitat, 1,8 milions per a projectes empresarials de foment de l’economia circular, 4,7 per a deixalleries municipals i més de dos milions per al foment de la recollida selectiva de l’orgànica.

La quantitat atorgada a projectes empresarials de foment de l’economia circular dobla la que es va repartir l’any passat en aquest àmbit i s’ha atorgat a 66 projectes centrats a afavorir la millora de l’eficiència en l’ús de recursos materials. 39 dels projectes als quals s’ha lliurat són estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, com una prova pilot per reutilitzar els auriculars d’un sol ús dels transports turístics o un projecte pilot per desenvolupar envasos plàstics multicapa recirculables. Els 27 restants són projectes d’implementació en el mercat de nous productes i serveis, en els quals s’ha prioritzat la millora de la valorització de residus i l’ecodisseny.

Els segons ajuts repartits suposen un total de 4,7 milions d’euros per a deixalleries municipals, i s’han concedit a 43 entitats locals que realitzaran 115 actuacions subvencionades. Aquest ajuts s’adrecen principalment a implantar i millorar deixalleries per a la gestió de residus municipals, tant si són fixes com mòbils amb l’objectiu prioritari d’assolir nivells més alts de recollida selectiva.

En l’àmbit del foment de la recollida selectiva de l’orgànica s’ha destinat més de dos milions d’euros a 115 ens locals i tres grans productors per a la millora de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, el diagnòstic de l’estat de la recollida, la realització de plans d’actuació i el foment de l’autocompostatge com a via de gestió exclusiva. En aquest cas, les subvencions provenen del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals, és a dir, del gravamen que paguen els municipis per la quantitat de fracció resta (la no separada selectivament) que envien anualment als abocadors o a incinerar.

En conjunt, aquests tres grups d’ajuts resulten un instrument essencial per la millora del comportament ambiental en matèria de prevenció de residus i per accelerar la transició cap a models de producció i consum més circular, i s’emmarquen en l’àmbit de les actuacions impulsades per la Generalitat per tal d’assolir-ho.

 

AMIC - Qui som? - Avís legal
Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a - 08007 Barcelona
Tel. 93.452.73.71 - Fax 93.452.73.72 - info@amic.media