ORGÀNICA (FORM): què és i per què cal valoritzar-la
últims articles
El coneixement i l’intercanvi ja són a l’abast de tothom
 
Catalunya es prepara per una primavera de consciència ambiental
 
Projectes d’arreu del món a #wasteinprogress, la 2a edició del Fòrum internacional de la gestió de residus
 
El compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat són els punts clau dels nous ajuts de l’ARC
 
Ja està en marxa la missió Apilo XII: El concurs de l'ARC
 
Deixalleries i punts verds, la clau per a la reutilització dels residus
 
Compost fracció orgànica

L’orgànica o Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM) està fonamentalment constituïda per restes de menjar i de preparació del menjar i restes vegetals de mida petita que poden ser recollides selectivament i susceptibles de degradar-se biològicament. La matèria orgànica representa aproximadament el 36% del pes dels residus municipals –això inclou les restes alimentàries (FORM) i la fracció vegetal (FV)–. La FORM és també la fracció més inestable dels residus municipals pel seu alt contingut d’aigua i matèria orgànica. Per això és important recollir i gestionar aquest residus de manera ràpida i eficient.

Per recollir la FORM, és recomanable utilitzar bosses compostables i cubells ventilats, així evitarem les males olors i la formació de líquids. Allà hi podrem llençar tot tipus de restes alimentàries (restes de fruita i verdura, restes de carn i peix, menjar cuinat, etc.), restes vegetals (gespa, fulles) i altres restes de la cuina (com taps de suro, tovallons, pòsit de cafè, etc.). Per contra, els residus impropis de la FORM són pols d’escombrar, cendra i burilles de cigarreta, bosses de plàstic no biodegradable, bolquers i altres teixits sanitaris i residus objecte de la recollida selectiva, és a dir, vidre, llaunes, paper i cartró, brics, etc. La presència d’impropis no només dificulta el tractament i la valorització de la FORM, sinó que també encareix el seu tractament i empitjora la qualitat del compost resultant.

Una vegada la FORM es recull selectivament es pot valoritzar de diferents maneres:

  • A les nostres llars a través de l’autocompostatge.
  • A les plantes de compostatge.
  • A les plantes de gestió anaeròbia on, després d’un procés biològic, s’obté  biogàs –que permet generar energia tèrmica i/o elèctrica– i digest.

Així doncs, és important valoritzar la FORM per motius ambientals, ja que ajuda a estalviar fertilitzants i millora la qualitat dels sòls a la vegada que disminueix els gasos d’efecte hivernacle i redueix els residus biodegradables als dipòsits controlats i plantes incineradores. Tot això també es transforma en un estalvi econòmic associat a la disminució de l’entrada de residus al dipòsit controlat o la incineradora i la possibilitat de beneficiar-se del Retorn del Fons de gestió del cànon de Residus.

Ampliar informació.

AMIC - Qui som? - Avís legal
Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a - 08007 Barcelona
Tel. 93.452.73.71 - Fax 93.452.73.72 - info@amic.media