5,3 milions per protegir els ciclistes i motociclistes de les carreteres locals
últims articles
Els productes singulars del Nadal
 
La Diputació de Barcelona engega una campanya per sensibilitzar sobre la importància de la prevenció d'incendis forestals tot l'any
 
La Diputació de Barcelona inicia les obres per connectar els municipis amb la fibra òptica
 
A prop de Barcelona hi ha tot un món de possibilitats per gaudir de l'oci, de la cultura i de la natura
 
Segona fase d'ajuts de la Diputació de Barcelona per a la modernització dels polígons industrials
 
La Diputació de Barcelona inverteix 23,5 milions d’euros per preservar el patrimoni arquitectònic de la demarcació
 
La Diputació de Barcelona inverteix en la seguretat viària dels usuaris amb més risc d’accidentalitat, i promou la instal·lació de sistemes de protecció adequats per als vehicles de dues rodes.

En el conjunt del període de mandat 2015–2019, la inversió en sistemes de protecció de motoristes (SPM) a la Diputació de Barcelona ascendirà a la suma d’uns 5,3 milions d’euros, amb la instal·lació prevista de 27,2 km de SPM. Amb aquesta inversió s’assolirà al final del mandat un total de 162,2 km de SPM instal·lats a la xarxa viària.
Gràcies a aquesta inversió, les carreteres de la Diputació de Barcelona disposaran d’un total de 875 km condicionats per a la circulació de motoristes, el que suposa un 54% de la xarxa viària, que té una longitud total de 1.575 km. Els trams prioritzats són aquells amb més alt nivell d’accidentalitat o amb major necessitat  de protecció per presència de desnivells o obstacles. S’han deixat per al final els trams menys perillosos, entre ells el 20% de la xarxa viària on no s’hi ha registrat cap accident als darrers 10 anys.

Km de carreteres condicionades per a la circulació de motoristes /Diputació de Barcelona


La planificació d’inversions es basa en el vigent Pla de col·locació de sistemes de contenció lateral a les carreteres provincials, que inclou actuacions per un valor total de 21,8 milions d’euros.
Tots els projectes actuals que incorporin contencions de vehicles ja contemplen les corresponents actuacions necessàries per a motoristes. Els programes de SPM i de barreres posen al dia les citades contencions en els trams de carreteres on s’actua. En els trams rectes i en revolts molt suaus, es substitueixen els suports de barrera tipus IPN (perfils metàl·lics en forma de “ I ”, amb arestes que poden ser agressives en cas d’impactes) per suports tubulars tancats, menys agressius davant un impacte de motoristes.  Als revolts tancats, s’instal·len els SPM, xapes contínues col·locades sota les tanques doble ona, tot d’acord a les recomanacions vigents.

Detalls de barrera de seguretat i SPM / Diputació de Barcelona

Jordi Fàbrega, diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona: “Amb els SPM protegim els usuaris de vehicles de dues rodes, que són els més vulnerables”

Què són els Sistemes de Protecció per Motoristes (SPM)?
(JF)- Els SPM són sistemes de seguretat flexibles dissenyats per a absorbir i redirigir, de manera segura i controlada, l’impacte d’un vehicle i els seus usuaris, basats en una dobla biona.

Com funcionen els SPM?
(JF)- Els sistemes de protecció de motoristes protegeixen els usuaris de vehicles de dues rodes (ciclistes i motoristes) en dos sentits, primer, eviten l’impacten directe del cos contra els suports rígids de les barreres i, segon, eviten que l’usuari franquegi la contenció (passi per sota la tanca biona) i caigui pel desnivell , o bé impacti contra l’obstacle protegit per la barrera.

Quins són els beneficis dels SPM?
(JF)- Es rdueix l’accidentalitat i s’eviten danys importants als usuaris de vehicles de dues rodes, que són els més vulnerables en cas de caigudes, ja que reben l’impacte en els eu propi cos, alhora que augmenta l’equipament de seguretat passiva de les infraestructures viàries.

 

AMIC - Qui som? - Avís legal
Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a - 08007 Barcelona
Tel. 93.452.73.71 - Fax 93.452.73.72 - info@amic.media
amb el suport de: