CaixaBank obté un benefici de 839 milions (+31,6%) per la millora dels ingressos bancaris
Jordi Gual, president de CaixaBank, i Gonzalo Gortázar, conseller delegat
 

• El marge brut assoleix els 4.280 milions d’euros. L’increment del 5,7 % respecte del primer semestre de l’any anterior reflecteix la incorporació de BPI i una generació d’ingressos del negoci bancari més alta, que permeten compensar els resultats inferiors derivats d’actius i passius financers.

El Grup CaixaBank, que presideix Jordi Gual i que té Gonzalo  Gortázar com a conseller delegat, va obtenir el primer semestre del 2017 un benefici atribuït de 839 milions d’euros, xifra que suposa un augment del 31,6 % respecte del mateix període del 2016.

L’evolució del primer semestre està marcada per la consolidació per integració global dels resultats de BPI des del febrer, que impacta en els epígrafs principals del compte de resultats, i per la intensa activitat comercial de l’entitat.

Aquesta fortalesa comercial permet una elevada capacitat de generar ingressos, amb 4.280 milions de marge brut. La seva evolució interanual (+5,7 %) reflecteix la incorporació de BPI i la generació de més ingressos bàsics del negoci bancari (marge d’interessos, comissions, ingressos del negoci d’assegurances de vida-risc i resultat per posada en equivalència de SegurCaixa Adeslas), que augmenten un 20,6 % en el Grup i un 11,8 % a CaixaBank, i que permeten compensar els resultats inferiors derivats d’actius i passius financers. 

La rendibilitat del Grup CaixaBank millora des del desembre 90 punts bàsics i se situa en el 6,5 %, mentre que el ROTE recurrent del negoci bancari i assegurador assoleix el 10,3 %, amb un resultat de 927 milions durant el semestre.

CaixaBank manté el lideratge en banca retail, amb una quota de penetració de clients particulars a Espanya com a entitat principal del 25,7 %, i la primera posició en nòmines, amb una quota del 26,4 %, i en assegurances, plans i fons per recursos gestionats, amb una quota del 21,7 %.

L’entitat manté el lideratge en banca on-line, amb 5,5 milions de clients, i en banca mòbil, amb 3,9 milions. La tecnologia i la digitalització donen suport al model de negoci de CaixaBank, amb el 97% de la documentació signada digitalment.

Notícies anteriors:
 • Foment de l'ocupació: més de 28.000 oportunitats laborals
 • Obra Social: més de 10,5 milions de beneficiaris
 • La pujada més gran entre els valors de l’Ibex 35 el quart trimestre
 • Reforç de la ràtio de capital en l’OPA sobre BPI
 • Forta reducció de les dotacions i caiguda de la morositat
 • Els actius sota gestió creixen un 9,9 % durant l’any
 • Forta reducció de les dotacions i caiguda de la morositat
 • CaixaBank obté un benefici de 1.047 milions el 2016 (+28,6%), incrementa els recursos de clients un 2,5% i redueix la morositat fins al 6,9%
 • Ferm suport a la formació, la recerca i la divulgació cultural
 • Obra Social aposta per la creació de més de 20.000 llocs de treball
 • Obra Social: construim una societat més justa
 • Forta reducció de les dotacions i caiguda de la morositat
 • Creixement en negoci d’assegurances i actius sota gestió
 • Reforç del lideratge en banca a Espanya
 • Les despeses d’explotació recurrents cauen un 2,2% després de l’esforç per racionalitzar i contenir els costos
 • Jordi Gual defensa l'ètica i la responsabilitat corporativa com la clau de la gestió empresarial en el segle XXI
 • CaixaBank obté un benefici de 970 milions (-2.6%)
 • CaixaBank impulsa l’educació financera i beneficia a més de 2.000 persones