Una República catalana per a unes pensions dignes
Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies